Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πρακτική Συμπλήρωσης Δηλώσεων Επιχειρήσεων Απλογραφικής Μεθόδου Ε3-Ν (πρώην Β ́ κατηγορίας) (Ατομικές – ΟΕ – ΕΕ) -Live Webinar-

Συμπλήρωση Φορολογικών Δηλώσεων Φυσικών Προσώπων για το 2023
Απευθύνεται
• Σε Ιδιοκτήτες Λογιστικών Γραφείων, Σε Λογιστές – Φοροτεχνικούς, Βοηθούς Λογιστών που ασχολούνται με τη σύνταξη δηλώσεων Ε3 και Ν Απλογραφικής Μεθόδου
• Σε πτυχιούχους και Φοιτητές Οικονομικών σχολών ΑΕΙ , ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, Κολεγίων

Μέθοδος Διδασκαλίας : Live on LineLive Webinar

Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή

Ύλη Σεμιναρίου

Συνοπτικό Πρόγραμμα

1. Προσδιορισμός αποτελεσμάτων περιόδου οντοτήτων που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα

2. Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

  • Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας
  • Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος
  • Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2020, 2021, 2022 και 2023
  • Διαφημιστικές δαπάνες
  • Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση
Συνοπτικό Πρόγραμμα

3. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες – Φορολογική αναμόρφωση μόνιμη και προσωρινή

4. Φορολογικές αποσβέσεις

5. Αποτίμηση αποθεμάτων

6. Επισφαλείς απαιτήσεις

7. Μεταφορά ζημιών

8. Ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου

9. Φορολογικοί συντελεστές για φυσικά πρόσωπα – ατομικές επιχειρήσεις και νομικές οντότητες – Όλες οι αλλαγές με τον Ν.5073/2023

10. Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων –ατομικών επιχειρήσεων και καταβολή του φόρου

11. Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και καταβολή του φόρου

Συνοπτικό Πρόγραμμα

12. Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα


13. Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων


14. Επεξήγηση όλων των κωδικών του Ε3


15. Διαχείριση επιχορηγήσεων ΕΣΠΑ


16. Πρακτικά παραδείγματα μεταφοράς δεδομένων από το βιβλίο εσόδων – εξόδων στο Ε3 και στο έντυπο Ν (περιλαμβάνεται και μερισμός δαπανών)

  • Ατομική επιχείρηση – ελεύθερος επαγγελματίας
  • Ατομική επιχείρηση – μπλοκάκι
  • Ατομική επιχείρηση (εμπορία και παροχή υπηρεσίας)
  • Ομόρρυθμη εταιρεία (εμπορία, παραγωγή και παροχή υπηρεσίας)
  • Ετερόρρυθμη εταιρεία (εμπορία, παραγωγή και παροχή υπηρεσίας)
Σας ενδιαφέρει; Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας