Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΛΤΕ - Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων Ν.Π.Δ.Δ

Submitted on 13/09/2019 01:15
ΕΛΤΕ

ΘΕΜΑ: Επάρκεια Επαγγελματικού Φορέα

Σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 164/5ο/15-03-2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛΤΕ εγκρίθηκε η επάρκεια της εταιρείας σας «ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΚΕΛΕ» για την παροχή του Προγράμματος Συνεχούς Εκπαίδευσης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών στο πλαίσιο των οριζομένων στο άρθρο 12 του Ν. 4449/2017.