Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

MyData: Παράταση μέχρι 31/10 στα πρόστιμα για μη διαβίβαση αποδείξεων

Submitted on 26/09/2022 10:18
accounting

Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2022 η παράταση για τα πρόστιμα που αφορούν τη μη διαβίβαση αποδείξεων λιανικής πώλησης.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση για τα πρόστιμα παρακάτω!

Κυρώσεις για τη μη διαβίβαση δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.)


1. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη διαβίβασης των δεδομένων, κατά το άρθρο 15Α, δηλαδή, των συνόψεων εκδοθέντων παραστατικών εσόδων λιανικής, που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα «myDATA» μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), επιβάλλεται στην υπόχρεη οντότητα:


α) Σε περίπτωση πράξεων που επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., πρόστιμο ύψους ίσου με το 50% επί του Φ.Π.Α. που αναγράφεται επί του κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 250 ευρώ, αν η οντότητα είναι υπόχρεη τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των 500 ευρώ, αν η οντότητα είναι υπόχρεη τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.


β) Σε περίπτωση πράξεων που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., πρόστιμο ύψους 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, εφόσον ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και 1.000 ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.


2. Σε περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης που διαπιστώνεται, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ύψους του προβλεπόμενου προστίμου της παρ. 1.


3. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ δύναται να καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»


Το άρθρο 54Η του ν. 4174/2013 ισχύει από 31 Οκτωβρίου 2022 και καταλαμβάνει παραβάσεις που διαπράττονται από την ημερομηνία αυτή και εφεξής.

Δείτε το ΦΕΚ της απόφασης πατώντας εδώ

Επισημαίνεται ότι ο νόμος περιλαμβάνει τις εξής σημαντικές φορολογικές διατάξεις που αφορούν:

  • τις κυρώσεις για τη μη διαβίβαση δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης στην πλατφόρμα myDATA (άρθρο 173-174)
  • το χαρτόσημο στα έντοκα δάνεια, τις λοιπές χρηματοδοτήσεις και τους τόκους αυτών (άρθρο 172)
  • τις δωρεές χρηματικών ποσών για την εφαρμογή του αφορολόγητου ποσού των 800.000 στο πρώτο διάστημα της ρύθμισης (άρθρο 175)
  • την παράταση καταβολής οφειλών για τουριστικά γραφεία και επιχειρήσεις στον κλάδο της γουνοποιίας (άρθρο 168)
  • τη διεύρυνση απαλλαγών από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 2022 και κατάργηση της για όλα τα εισοδήματα από το 2023 και εφεξής (άρθρο 177)
  • τις εξαιρέσεις από το τέλος επιτηδεύματος (άρθρο 180)
  • το φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα (άρθρο 181)

Για την πλήρη εκμάθηση της λειτουργίας των ηλεκτρονικών βιβλίων myData μπορείτε να παρακολουθήσετε το διήμερο σεμινάριο Mydata - Ηλεκτρονικά Βιβλία (Αναμένεται σύντομα ημερομηνία έναρξης με όλες τις νέες διατάξεις)!