Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας

Submitted on 04/04/2024 02:46
katotatos-misthos

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 25058/2024 σχετικά με τον καθορισμό του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομίσθιου για τους υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167), ο νόμιμος κατώτατος μισθός και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση, ορίζεται ως εξής:

α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μεικτός μισθός ορίζεται στα οκτακόσια τριάντα ευρώ (830,00 €).

β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο μεικτό ημερομίσθιο ορίζεται σε τριάντα επτά ευρώ και επτά λεπτά (37,07 €).

Η απόφαση αυτή ισχύει από 1 Απριλίου 2024.

Παράλληλα με την αύξηση του κατώτατου μισθού αυξάνονται και το επίδομα ανεργίας (από 479€/μήνα σε 509,70€/μήνα) , καθώς και όλα τα βοηθήματα και επιδόματα που έχουν ως βάση υπολογισμού τον κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο.