Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Μέχρι και 10.000€ τα πρόστιμα των παραβάσεων για την ψηφιακή κάρτα, περιστατικά βίας στην εργασία και άλλα εργατικά θέματα

Submitted on 21/09/2022 03:12
Payroll

Υψηλά πρόστιμα ύψους μέχρι και 10.000€, σύμφωνα με την απόφαση με Αριθμ. 80016/2022 ( ΦΕΚ Β' 4629/01-09-2022) για παραβάσεις που αφορούν:
α) στην κοινή εργατική νομοθεσία,
β) στη βία / παρενόχληση στην εργασία,
γ) στο νέο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας,
δ) στην εργατική νομοθεσία, την υγεία και τη ασφάλεια στην εργασία.

Πιο αναλυτικά:


ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Οι παραβάσεις κατά τις οποίες ο εργοδότης απέχει από την εφαρμογή του συστήματος ή δεν το εφαρμόζει ορθά, χαρακτηρίζονται πολύ υψηλές.


Για κάθε απόκλιση στην καταγραφή του χρόνου εργασίας από τον πραγματικό χρόνο εργασίας επιβάλλεται πρόστιμο 3.000€. Σε περίπτωση που ο εργοδότης παρεμποδίσει την απόδειξη του πραγματικού χρόνου εργασίας εξαλείφοντας ή παραποιώντας στοιχεία το πρόστιμο ανέρχεται στα 4.000€.


Βάσει του Ν. 4808/2021, στην περίπτωση που δεν ενεργοποιείται η ψηφιακή κάρτα εργασίας, το πρόστιμο ανέρχεται στα 10.500€.


Λόγω προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά τον πρώτο καιρό εφαρμογής του νέου συστήματος, η επιβολή προστίμων για τη μη ενεργοποίηση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας θα ξεκινήσει δύο μήνες μετά από την ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής της ανά κλάδο.


ΒΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ


Η διάκριση μεταξύ των προστίμων θα γίνεται ως ακολούθως:

 • Πρόστιμα προληπτικού χαρακτήρα, θα αφορούν σε περιπτώσεις που ο εργοδότης δεν λαμβάνει τα προβλεπόμενα μέτρα ή δεν ακολουθεί πολιτικές στην επιχείρησή του, ώστε να αποφεύγονται περιστατικά βίας και παρενόχλησης.       Τα πρόστιμα προληπτικού χαρακτήρα θα κυμαίνονται από 1.800 ως 8.000€ (ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης).
 • Κατασταλτικά πρόστιμα, πρόστιμα δηλαδή που θα έπονται των περιστατικών παραβίασης, οπότε ανάλογα με τη βαρύτητα του περιστατικού θα μπορεί να επιβληθεί στον εργοδότη πρόστιμο από 2.000€ έως 10.500€, (το υψηλότερο πρόστιμο που προβλέπεται στην εργατική νομοθεσία).

Επιπλέον, σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν λάβει μέτρα κατά του/ης καταγγελλομένου/ης, ή αν ο/η καταγγέλλων/ ουσα, έχει δυσμενή μεταχείριση ή ακόμα και απόλυση εξαιτίας της καταγγελίας που έκανε, προβλέπεται επιβολή προστίμου από 4.000€.


Επισημαίνεται δε, πως οι πράξεις βίας και παρενόχλησης εξακολουθούν να διώκονται και να τιμωρούνται και με βάση τις υφιστάμενες διατάξεις του Αστικού και Ποινικού δικαίου.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι στις καταγγελίες για βία και παρενόχληση στους χώρους εργασίας ισχύει η αντιστροφή του βάρους της απόδειξης, δηλαδή ο καταγγελλόμενος καλείται να αποδείξει ότι δεν συνέτρεξαν οι σχετικές περιστάσεις.


ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ


Με τον Ν. 4808/2021 θεσπίστηκαν μεταξύ άλλων:

 • Άδεια πατρότητας 14 ημερών μετ’ αποδοχών (έναντι δύο ημερών που ίσχυε πριν).
 • Γονική άδεια διάρκειας τεσσάρων μηνών -με επιδότηση από τον ΟΑΕΔ για τους δυο μήνες- και για τον πατέρα και για τη μητέρα για κάθε παιδί μέχρι οκτώ ετών.
 • Δικαίωμα ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας (τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο, μερική απασχόληση), για γονείς παιδιών ηλικίας έως και 12 ετών.
 • Άδεια φροντιστή για συγγενείς ή πρόσωπα που συγκατοικούν με τον εργαζόμενο και έχουν ανάγκη σημαντικής φροντίδας (έως 5 ημέρες το χρόνο μετ’ αποδοχών).
 • Επέκταση της άδειας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στον ιδιωτικό τομέα.
 • Δικαίωμα απουσίας λόγω ανωτέρας βίας για επείγοντα οικογενειακά ζητήματα (2  φορές το χρόνο, μία ημέρα κάθε φορά).

Η παρεμπόδιση με οποιονδήποτε τρόπο από τον εργοδότη των νέων αυτών δικαιωμάτων, συνοδεύεται πλέον και από την επιβολή προστίμων, που κατά περίπτωση θα έχουν ακριβώς την ίδια αντιμετώπιση με τα υφιστάμενα πρόστιμα για ήδη προβλεπόμενες αντίστοιχες ή ανάλογες παραβάσεις.


Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας παραμένουν σε ισχύ οι προβλέψεις της Υπουργικής Απόφασης 60201 του 2019 (ΦΕΚ 4997 Β ́31.12.2019), όπως επίσης παραμένει η κατηγοριοποίηση των παραβάσεων ως σοβαρότητας:

 •  Χαμηλής
 • Σημαντικής
 • Υψηλής
 • Πολύ υψηλής

 

  Τα πρόστιμα προκύπτουν ανάλογα με:

 • τη σοβαρότητα της παράβασης,
 • τον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησης, 
 • την επανάληψη της παράβασης,
 • τον αριθμό των εργαζομένων που θίγονται,
 • το μέγεθος της επιχείρησης,
 • το καθεστώς απασχόλησης,
 • την υπαιτιότητα.

Τα πρόστιμα, λοιπόν, θα κυμαίνονται από 300 € για παραβάσεις χαμηλής σοβαρότητας από μικρές επιχειρήσεις, μέχρι 8.000 € για παραβάσεις πολύ υψηλής σοβαρότητας από μεγάλες επιχειρήσεις.


Τα ποσά αυτά θα αυξάνονται έως 20 % σε περίπτωση υποτροπής.
Για εξατομικευμένες παραβάσεις (εκείνες δηλαδή που θίγουν ατομικά τον εκάστοτε εργαζόμενο) προβλέπονται ανάλογα με τη βαρύτητά τους συγκεκριμένα πρόστιμα ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις όλες τρέχουσες διατάξεις των θεμάτων μισθοδοσίας και εργατικών, καθώς και για τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατά την παράβαση τους παρακολουθώντας το πρακτικό σεμινάριο «Πρόγραμμα 100Δ Εργατικά - Μηχανογράφηση Εργατικών».