Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

myData: Τι αλλάζει στους χρόνους διαβίβασης δεδομένων

Submitted on 24/11/2022 04:19
mydata_pinakas

Πίνακας με νέους χρόνους διαβίβασης από την 01/01/ 2023 με βάση την Α.1090/2022

1. Ο παραπάνω πίνακας με τους νέους χρόνους διαβίβασης υποχρεώνει τις  επιχειρήσεις από την 01/01/ 2023, να διαβιβάζουν την σύνοψη των παραστατικών που εκδίδουν έως την επόμενη ημέρα το πολύ, ανάλογα το κανάλι διαβίβασης που θα επιλέξουν.

   2. Ο λήπτης έχει την υποχρέωση να διαβιβάζει τις παραλείψεις του εκδότη ώστε να καθιστά έγκυρο το παραστατικό που έχει καταχωρήσει στα βιβλία του και το εκπίπτει ως δαπάνη ή αγορά, αν δεν το έχει διαβιβάσει ο εκδότης.

    Συμπεράσματα :

  • Εφόσον όλες οι οντότητες διαβιβάσουν τις συνόψεις για τα παραστατικά που έχουν εκδώσει, τους η κατάσταση απλοποιείται.
  • Δεν καταργούνται τα χειρόγραφα παραστατικά. Επιτρέπεται η οντότητα να εκδώσει χειρόγραφο παραστατικό με την υποχρέωση να το διαβιβάσει από την εφαρμογή της, έως την επόμενη ημέρα.
  • Αναγνωρίζεται η απώλεια σύνδεσης με το Internet από το κράτος για να μην έχει κυρώσεις η επιχείρηση.
  • Υποχρέωση για την διαβίβαση του παραστατικού έχει η επιχείρηση  που το έκδωσε.
  • Το λογιστικό γραφείο είναι αδύνατον να καταχωρήσει τα παραστατικά που έχει εκδώσει η επιχείρηση και να τα διαβιβάσει αυθημερόν.
  • Το πρόστιμο για εκπρόθεσμη διαβίβαση θα το χρεωθεί η επιχείρηση.

Πηγή: i-spirit.gr