Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Νέα συνεργασία του Κέντρου Λογιστικών Εφαρμογών για εξειδικευμένη εκπαίδευση σε λογιστικά προγράμματα με την εταιρεία Specisoft

Submitted on 17/07/2023 09:48
kele-specisoft

Το Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών (ΚΕΛΕ) ανακοινώνει τη νέα συνεργασία του με την εταιρεία Specisoft, εξειδικευμένη στην ανάπτυξη λογιστικών προγραμμάτων. Η συνεργασία αυτή προσφέρει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να αποκτήσουν και να εξασκηθούν σε εξειδικευμένα λογιστικά προγράμματα που αφορούν το budgeting και το κλείσιμο ισολογισμού.

Μέσω αυτής της συνεργασίας, το ΚΕΛΕ συνεχίζει να ενισχύει την αποστολή του να παρέχει στους σπουδαστές του τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για μια επιτυχημένη καριέρα στον τομέα της λογιστικής. Οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια του ΚΕΛΕ θα έχουν πλέον την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε πρακτικό επίπεδο με τη χρήση των προηγμένων λογιστικών προγραμμάτων που παρέχει η Specisoft.

Τα εξειδικευμένα λογιστικά προγράμματα που προσφέρονται καλύπτουν τον τομέα χρηματοοικονομικής ανάλυσης, του budgeting και το κλείσιμο ισολογισμού, δύο κρίσιμους τομείς για τις επιχειρήσεις. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν στη χρήση των προγραμμάτων αυτών και να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στη διαχείριση και ανάλυση οικονομικών δεδομένων.

Η εκπαίδευση των προγραμμάτων αφορά τους σπουδαστές που ολοκληρώνουν την παρακολούθηση των παρακάτω πρακτικών προγραμμάτων:

- Διπλογραφίας (πρώην Γ’ Κατηγορίας) με κωδικοποίηση 100A GENERAL 

- Εργασιών Τέλους Χρήσης - Κλείσιμο Ισολογισμού - Φορολογικής & Λογιστικής Βάσης με κωδικοποίηση 100Α ADVANCE

- Budget ως Εργαλείο Διοίκησης και Λήψης Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Οι νέες συνεργασίες και οι δυνατότητες που προσφέρονται μέσω αυτής της συνεργασίας ενισχύουν τον ρόλο του ΚΕΛΕ ως κορυφαίου εκπαιδευτικού φορέα στον τομέα της λογιστικής. Οι σπουδαστές του ΚΕΛΕ θα έχουν πρόσβαση σε τεχνολογικά προηγμένα εργαλεία και θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτούνται στη σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα.